Gustomedia.bg

Пловдивски
информационен портал

вторник, 26 септември 2023 г.
вторник, 26 септември 2023 г.
1 / 1
Надя Танева е новият изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане
Надя Танева е новият изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане

Надя Танева поема Агенцията за социално подпомагане


Публикувана: петък, 21 юли 2023 г.

Министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова назначи Надя Танева за изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Промяната е свързана с новата визия на ръководството на Министерството на труда и социалната политика за ефективно управление на АСП и реформиране на системата за социално подпомагане.

Надя Танева има солиден управленски опит в социалната сфера, натрупан по време на над 20-годишния ѝ професионален стаж в системата на социалните услуги и социалното подпомагане. От 2010 г. до момента управлява Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив. Преди това е общински съветник в община „Пловдив“, където участва в комисиите по „Здравеопазване и социални дейности“, „Подпомагане на социално слаби граждани“, „Младежта, децата и спорта“, „Закрила на детето“. 

Била е член и на Обществения съвет за развитие на социалните услуги в града. От 2016 г. е преподавател в Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В периода 2002 – 2010 г. заема длъжностите специалист „социален случай деца“ и заместник-управител на Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ – Пловдив.

Надя Танева притежава образователна и научна степен „доктор“ от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Дисертационният ѝ труд е на тема „Социална интеграция и социално подпомагане на хората с увреждания“. Магистър е по специалностите „Управление на социално-педагогическите дейности с деца и юноши“, „Училищна педагогика“ и „Българска филология и етнология“.

Източник: GustoMedia.bg

ПИМК - Западен 5
gustosport.bg
Времето
Weather Data Source: weerbericht morgen Plovdiv
Weather for the Following Location: Plovdiv Province map, Bulgaria
АУ
Мачовете днес
ВМРО