Gustomedia.bg

Пловдивски
информационен портал

събота, 20 юли 2024 г.
събота, 20 юли 2024 г.
1 / 1

Общината Пловдив напомня: Децата до 10 години ползват безплатен градски транспорт, 13 лв. струват преференциалните карти


Публикувана: петък, 15 септември 2023 г.

Децата на възраст до 10 години пътуват безплатно в градския транспорт, но и на тях трябва да им бъде издадена карта, като за целта се предостави копие от акта за раждане и документ за самоличност на родителя, удостоверяващи възрастта на детето и неговия адрес. Това напомнят от общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта" в навечерието на първия учебен ден.   

До края на годината цената на преференциалните месечни карти за цялата градска мрежа остава 13 лв., а 39 лв. струват тримесечните.  Издават се в бюро „Байкал" и това на ул. „Отец Паисий". Ето всички правоимащи групи за пътуване с преференциални карти и съответните документи, които е необходимо да представят:

- лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс, с постоянен адрес на територията на община Пловдив; картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст;

- студентите редовно обучение, обучаващи се във висши учебни заведения на територията на Пловдив; картите се издават/зареждат след представяне на лична карта и студентска книжка, и копие от нея със записана текуща учебна година и заверен семестър за периода, за който се иска картата; за абсолвенти правото на преференциално пътуване важи до 30 юни на съответната година;

- докторантите редовно обучение във висши учебни заведения, с ректорат на територията на община Пловдив – картите се издават/зареждат по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат и лична карта;

- ученици, учащи се в училища на територията на Пловдив, картите се издават/зареждат срещу списъци, заверени и представени от учебното заведение; допуска се и представянето на „Уверение", издадено от учебното заведение, че лицето е техен възпитаник и не е включен в представения списък; за абитуриенти правото на преференциални пътувания важи до 30 юни на съответната година;

- всички ученици от специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и социалните учебно-професионални центрове в структурата на община Пловдив – картите се издават/зареждат по списъци от съответните специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и социални учебно- професионални центрове, утвърдени от директорите им и дирекция „Социална политика" на община Пловдив;

- лица с увреждания с над 50% намалена работоспособност – картите се издават/зареждат срещу лична карта и решение на ТЕЛК – оригинал и копие; за карти за лица с придружител името на придружителя се изписва на гърба на картата и се удостоверява при ползване с лична карта; придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия  само когато го придружава;

- майки с деца до 3-годишна възраст, отговарящи на условията на чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото приложение, картите се издават/зареждат срещу лична карта и удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане".

Източник: GustoMedia.bg

ПИМК - Западен 5
gustosport.bg
Времето
Weather Data Source: weerbericht morgen Plovdiv
Weather for the Following Location: Plovdiv Province map, Bulgaria
Мачовете днес
Локомотив Пловдив Локомотив Пловдив  title= 19:00 Локомотив Пловдив Арда https://winner.bg/statics/uploads/tv/3419.png
Локомотив София Локомотив София  title= 21:15 Локомотив София Левски https://winner.bg/statics/uploads/tv/3419.png
АУ