Gustomedia.bg

Пловдивски
информационен портал

четвъртък, 28 септември 2023 г.
четвъртък, 28 септември 2023 г.
1 / 1
снимка: Труд
снимка: Труд

Оказване на помощ на украински граждани в изпълнение на Европейската директива за временна закрила


Публикувана: вторник, 8 март 2022 г.

Гражданите на Украйна имат право на безвизово влизане в Р. България и право на пребиваване 90-дневен престой в рамките на всеки 6-месечен период в Република България, като този срок може да бъде продължен по хуманитарни причини, свързани с извънредни обстоятелства, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България. 

1) Гражданите на Украйна, които желаят да получат международна закрила (статут на бежанец или хуманитарен статут), следва да подадат заявление пред Регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет – https://www.aref.government.bg/, на следните адреси: гр. София, кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21A,  с. Баня, общ. Нова Загора, район „Минерални бани“ №17, гр. Харманли, ж.к. "Дружба" № 23. Допълнителна информация можете да получите на: e-mail sar@saref.government.bg или на телефони+359 876 388 427 или +359 876 388 437. 

Заявления за получаване на статут на бежанец или хуманитарен статут може да бъде подадено и пред органите на дирекция „Миграция“-МВР, както и пред отдел/сектори/групи „Миграция“ при Областна дирекция МВР и пред органите на Главна дирекция „Гранична полиция“-МВР. В град Пловдив това може да стане на адрес: 4000 Пловдив, ул.”Волга” № 70 ; работно време 08.30 - 17.30 ч. почивка от 12.00 – 13.00ч. e-mail: migration_plovdiv@mvr.bg , телефон: 032/ 932 897 и 032/ 932 898 , 032/ 932 890. 

Образец на молба за предоставяне на международна закрила на английски и украински:

https://aref.government.bg/sites/default/files/uploads/declaration35/2022/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%20_01.pdf

https://aref.government.bg/sites/default/files/uploads/declaration35/2022/application-form-english_01.pdf 

Достъпът до описаните по-долу услуги се осъществява след определянето на правния статут на лицето, търсещо закрила. 

2) При необходимост от съдействие за предоставяне на подслон и настаняване, нуждаещите се украински граждани могат да получат съдействие, освен в Регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците, също и от Община Пловдив - https://www.plovdiv.bg/. За целта функционира директна телефонна линия  - 0800 112 32, на която ще се приемат обаждания от 8:30 до 17:00 ч. Съдействие гражданите на Украйна могат да получат и от сформирания  Координационен център към Областната администрация на Пловдив област, на електронен адрес oa@pd.government.bg

3) Украинските граждани, нуждаещи се от здравна помощ, могат да получат такава на територията на град Пловдив, в следните диагностично–консултативни центрове – ДКЦ I (адрес: гр. Пловдив, площад „Понеделник пазар“ №5, тел. 032 628071; 032 623917; 032 349500), ДКЦ II (адрес: гр. Пловдив, бул. "6-ти Септември" №110, тел. 032 / 605 803, 088 231 44 44)  и ДКЦ V (адрес: гр. Пловдив жк Тракия, ул. "Съединение" №42, тел. 032/26 11 10, 032/26 11 00, 0885 188 700). Те следва да се обърнат към регистратурата на избраното от тях лечебно заведения. 

4) Децата и учениците, получили международна закрила на територията на Р. България, имат право на достъп до образование. Предоставя се възможност те да бъдат записани в детска градина или съответно училище, държавни или общински, като процедурата се различава в зависимост от наличието на документ за завършен клас, етап или степен на образование. При липса на такъв документ в съответното детско/учебно заведение ще бъде оказано съдействие за определянето на подходящите група/клас и профил/специалност на детето/ученика. Ще бъде осигурено допълнително обучение по български език на децата и учениците, получили или търсещи закрила в България. 

Повече информация по отношение на приема и обучението на лица, търсещи или получили закрила, може да бъде открита на страницата на Министерство на образованието и науката: https://mon.bg/bg/100681 , както и на сайта на съответното регионално управление по образованието. Адресът на РУО Пловдив е съответно гр.Пловдив, ул. „Цариброд” № 1, Телефон: 032/ 62-89-80, от 9:00 до 17:30 ч., e-mail: mail@ruoplovdiv.bg

Образец на заявлението за постъпване на деца бежанци в българска детска градина или училище можете да свалите ТУК.

Източник: GustoMedia.bg

ПИМК - Западен 5
gustosport.bg
Времето
Weather Data Source: weerbericht morgen Plovdiv
Weather for the Following Location: Plovdiv Province map, Bulgaria
АУ
Мачовете днес
ВМРО